• ORDER NOW (CLICK)

special collection

PARN X MOMOKO

Collection ออกแบบโดย ครูปาน – สมนึก คลังนอก

ศิลปินนักวาดภาพด้วยความรัก มี ผลงานจัดแสดงภาพมาแล้ว
นับสิบประเทศทั่วโลก
ผล งานทั้งหมดในชีวิต เกิดจาก
ความมรัก ความงาม และความสุข
หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว จากผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
กลายเป็น ผลิตภัณฑ์  PARN X MOMOKO COLLECTION
ที่ต้องซื้อไว้สะสม

K.PARN
Somnuek Klangnok

#PARNXMOMOKO

ครูปาน-สมนึก คลังนอก ศิลปิน นักวาดภาพชื่อดังที่ได้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นสุดพิเศษให้กับ MOMOKO โดยคอลเลคชั่นนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนแนวคิดอันลุ่มลึก ของคำนิยาม “ความงาม ความรัก และความสุข” ได้ออกมาอย่างมีเสน่ห์ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว….
 
จากเด็กชายต่างจังหวัด ผู้มีใจรักในศิลปะ สู่การเป็นนักวาดภาพ มืออาชีพ ที่ดังไกล ทั้งเมืองไทย และต่างประเทศ

THE INSPIRATION

” รักไม่ต้องการเหตุผล เมื่อใดที่หัวใจมองเห็นความงาม หัวใจนั้นจะมีความสุข “

Play Video

TWILLY COLLECTION

GALLERY - TWILLY